wiskunde met Wolfram-Alpha

Stephen Wolfram (geboren 29 augustus 1959) is een Brits informaticus en natuurkundige.
Hij is bekend geworden door zijn werk op het gebied van de deeltjesfysica en computeralgebra.
In 1986 richtte hij het bedrijf Wolfram Research op. 
Dit bedrijf ontwikkelde o.a. het wiskundige computeralgebrasysteem Mathematica.
Op 15 mei 2009 heeft dit bedrijf de zoekmachine Wolfram-Alpha uitgebracht.
Het gaat hierbij om een wetenschappelijke zoekmachine waarbij je in de opdrachtregel 
een vraag of opdracht over een willekeurig wetenschappelijk onderwerp kunt intypen.

Je kunt Wolfram-Alpha ook berekeningen laten uitvoeren en er wiskunde mee doen.
Zo kun je met Wolfram-Alpha bijvoorbeeld ontbinden in factoren, haakjes wegwerken, 
grafieken van functies tekenen, differentiŽren, integreren, de formule voor een lijn door 
twee gegeven punten opstellen, gemiddelden uitrekenen, de eigenschappen van 
meetkundige figuren onderzoeken, enzovoort.
Er staat op de site van Wolfram-Alpha een door Stephen Wolfram ingesproken 
(dus Engelstalig) filmpje waarin wordt uitgelegd wat er allemaal mogelijk is met Wolfram-Alpha.

De opdrachten die je Wolfram-Alpha wilt laten uitvoeren moet je wel in het Engels intypen.
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van wiskundige opdrachten die je in de
opdrachtregel kunt intypen, en de resultaten die ze opleveren.

opdracht

resultaat

10*4^2 + 5^2 − 17*(2+1)

134

factorize x^2 + 5x + 6

(x + 2)(x + 3)  

expand (x + 2)(x + 3)

x2 + 5x + 6

plot x^2 + 5x + 6

grafiek van y = x2 + 5x + 6  

minimize x^2 + 5x + 6

minimum = −1/4 voor x = −5/2  

solve (x^2 + 5x + 6 = 0)

x = −3 or x = −2  

line through (2,4) and (4,11)

y = 3.5x − 3 + grafiek

parabola through (0,1), (2,7) and (4,17)

y = 0.5x2 + 2x + 1 + grafiek

differentiate x^3 + 5x^2 + 7x + 10

3x2 + 10x + 7  

integrate 3x^2 + 10x + 7

x3 + 5x2 + 7x + constante

integrate 3x^2 + 10x + 7 for x = 0 to 4

172  

x^2 * 2^x

grafiek + afgeleide + primitieve etc. van y = x2 * 2x

5, 14, 23, 32, 41, ... directe rijformule: an = 9n − 4 en de volgende termen van de rij

{5, 14, 23, 32, 41}

statistische gegevens als gemiddelde, mediaan, sd van deze serie getallen

5, 12, 14 triangle

kenmerken van een driehoek met zijden 5, 12 en 14 + afbeelding ervan

tetrahedron

kenmerken van een regelmatig viervlak + afbeelding ervan